return to the main list
brachyacantha_s

Výskyt mena brachyacantha:

nom.: [brachi-akantcha], gr. brachys - krátky, bracho-- krátko-, akantha - tŕň; lat. brachyacantha - krátkotrná
adnot.: meno "brachyacantha" (krátkotrná), a jeho rôzne mutácie ("brachiacantha", "brachycantha",..) sú často používané ako náhrada mena Wessnerovej R. brachyantha. Okrem tejto zámeny bolo meno M. brachyacantha použité ojedinele v obchode pre rastliny R. pymaea ´haagei´. V katalógoch sa tiež vyskytlo ojedinele chybné použitie tohoto mena pre Cardénasovu Sulcorebutia brachyantha - breviflora.

DIG

SUL
 top of page