return to the main list
Yuquina

1. Yuqiña, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Sud Cinti, lokalita (Cerro) pri Culpina.

Typové nálezisko ¹tyroch: R. pygmaea v. diersiana (WR 631); R. pygmaea v. minor (WR 630); R. atrovirens v. yuquinensis (WR 632);  R. froehlichiana (WR 649).
Okolie Yuquiña je tie¾ náleziskom ïal¹ích: WR 828 (vínovoèervená R. pygmaea - gavazzii);  JK 419 (spec. - gavazzii? yuquinensis?),

Výskyt mena Yuquiña: (pozri - yuquinensis)

 top of page