return to the main list
Villa Serano

1. Villa Serano, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Belisario Boeto, - 20km severne od Padilla (prov. Tomina, 19°18´jš, 64°19´zd.)

Nálezy v okolí: HS 251, HS 255, BB 1072.02 (Sulcorebutia crispata);  HS 253 (S. spec., crispata?), ai.;

 top of page