return to the main list
Padilla

1. Padilla, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Tomina, [19°18´jš, 64°19´zd.]

V okolí je typové nálezisko R. pulchella (WR 320) a S. crispata (WR 288);

 top of page