return to the main list
Uyuni_s

*V oblasti výskytu Rebutia existuje niekoľko lokalít s týmto menom:

1. Uyuni, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Yamparaez, - 30km južne od Tarabuco;

V oblasti na ceste medzi Potosí a Uyuni (km75) nález: JK 478 (pygmaea - pygmaea knizei? canacruzensis?); JK 478a (pygmaea);

*Označenie lokality " Lago Uyuni, 3200m" je uvádzané Mesa Garden u nálezu KK 1921 (escrupula). Novšia identifikácia "spegazziniana boliviana" ukazuje na lokalitu (1.).

2. Uyuni, Bolívia, dep. Potosí, prov. Quijarro - železničný uzol, západne od Cordillera de Chichas a východne od Salar de Uyuni;

3. Uyuni, Bolivia, dep. La Paz, osada 12km severne od stretu hraníc departamentov La Paz, Oruro a Cochabamba.

 top of page