return to the main list
Leon

1. León, Argentína, prov. Jujuy, - osada v Quebrada de Humahuaca, 15km južne od Volcán a 15km severne od Jujuy (San Salvador de Jujuy).

Nálezy z okolia (León -> Tiraxi?): L 557 (wessneriana v. beryllioides), J 124 (beryllioides). Ďalšie náleziská beryllioides pozri pod Tiraxi.

 top of page