return to the main list
La Pia
1. La Pia, dep. Cochabamba, prov. Mizque, - 32km západne od Mizque, 16km severne od Tintin, medzi Villa Viscarra a Mizque.

V okolí nálezy: Sulcorebutia spec. (orig.? pozri - dat. Rektořík, Fischer, Bourleau,); Gertel G 236 (spec. La Pia - dat. Fischer katalog 2011/12)

 
spec. La Pia, spec. Lapia
Sulcorebutia spec. La Pia.....(hort.)
Sulcorebutia spec. Lapia.....(hort.)

adnot.: materiál šírený bez bližších orig. údajov. Jediný známy pôvod - Gertel;


foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(Sulcorebutia spec. La Pia);..... V prilohe - Rektorik @/ spec La Pia.jpg
Comment.: otrnenie žltkasté jemné, prevážne neodstávajúce, husté, areoly nevýrazné žlté, kvet žltý zvonka červenkastý, rovnako ako konce okv. lístkov. Tmavootrnená verzia s podobným kvetom je šírená (Lakerveld) pod menom "Sulcorebutia spec. La Villa". Príbuzenstvo S. steinbachii.
merc. Fischer: LF 2010 S-440SR (S. spec. La Pia); LF 2011 S-436SR (S. spec. La Pia G 236, fialový kv. vzácná rarita) > podobne popisovaný materiál pozri dolu - C.Bourleau (forma 1);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-002720 (S. spec. Lapia);
spec. de Laphia
(pozri - La Pia)
Sulcorebutia spec. de Laphia.....(hort.)

adnot.: materiál vo fotogalérii bez bližších orig. údajov


foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > spec.)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. species)
(S. spec. de Laphia (1));.....V prilohe - BourleauS @/ S spec Laphia-2.jpg, @/ S spec Laphia 2-2.jpg
Comment.: Kvet červenofialový, červenofialové nitky, Telo hlboko tmavohnedozelené valcovité, otrnenie husté, okrajvé hnedasté s hnedými bázami priľahnuté, stredové 1-2 silnejšie kolmo a smerom hore postavené, areoly oválne s trochou bielej plste; Rastlina z príbuzenstva S. steinbachii (krugerae hoffmannii)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > spec.)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. species)
(S. spec. de Laphia (1));.....V prilohe - BourleauS @/ S spec laphia IMG_4431-2.jpg
Comment.: Kvet červený so žltým svietivým stredom, žltými vnútornými okv. lístkami, žlté nitky, Telo tmavozelené valcovité, otrnenie okrajvé belavé s hnedými bázami priľahnuté, stredový 1-2 silnejšie kolmo a smerom hore postavené, areoly úzke s trochou bielej plste = svetlá verzia horteuvedenej rastliny z príbuzenstva S. steinbachii (krugerae hoffmannii)
merc.:
 top of page