return to the main list
Amblayo

1. Amblayo, Argentína, prov. Salta, - osada 40km južne od Escoipe pri Rio Salado o Amblayo.

Z blízkosti tejto lokality (Amblayo Inca Huasi?) t.j. málo pravdepodobne pochádza nález: SE-51 (einsteinii). Neskôr postupne korigované na "Arroyo Inca Huasi" a nakoniec "Ing. Maury". Niekoľko km severne od Ing. Maury leží lokalita s menom "Incahuasi".

 top of page