return to the main list
Ingeniero Maury
1. Ingeniero Maury (Igr. Maury, Ing. Maury), Argentína, prov. Salta, - obec v centre Quebrada del Toro

Z okolia (Gólgota) pochádzajú nálezy: WR 794 (einsteinii v., pseudoeinsteinii ?), RH 1299, MN 110 (pseudoeinsteinii ?, einsteinii v. - einsteinii v. golgotensis n. n.), BB 980.06 (einsteinii v.), BB 980.07 (einsteinii v. gonjianii - pseudoeinsteinii?);
Severne (Incahuasi) nález: SE 51 (einsteinii);

 
einsteinii f. Golgota
(pozri - Ing. Maury) (pozri - einsteinii) (pozri - einsteinii_s) (pozri - MN 110)

Mediolobivia einsteinii f. Golgota..... (hort., ambig., dat. Fischer CD1 2009)
Mediolobivia einsteinii var. Golgota..... (hort., ambig., dat. Fischer CD 2015)
Mediolobivia einsteinii var. golgotensis MN 110.... (n.n., hort., ambig., dat. www.cactuspro.com 2020)

adnot.:
foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 443, 445)
(Mdl. einsteinii f. Golgota);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 443.jpg, 445.jpg
Comment.: dva snímky exempláru (orig. neznámy) - husté odstávajúce žltkasté otrnenie, rel. malý žltý kvet = dlhotrná verzia alebo forma einsteinii z oblasti extrémne krátkotrných nálezov "pseudoensteinii", čo by potvrdzovalo oddelenosť od severnejšej R. gonjianii.
foto 3., 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto III 5663, III 567)
(Mdl. einsteinii f. Golgota);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 III 566.jpg, III 567.jpg
foto 3., 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy květy X 2009 / Kaktusy_kvety_X_2009 (foto - 014, 015)
(Mdl. einsteinii f. Golgota);.....V prílohe - FischerCD2 @/ kaktusy květy x 2009 014.jpg, 015.jpg
Comment.: dva snímky exempláru ako foto 1., 2. ale pri otvorených kvetoch
foto 5., 5a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia einsteinii v. Golgota);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia v. Golgota..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia einsteinii v. Golgota.jpg
Comment.: žltý kvet, krátke bledožltkasté otrnenie priľahnuté až rovné odstávajúce > pozri - pseudoeinsteinii
merc. Fischer: LF 2011 S-129ME (M. einsteini f. Golgota bílé trny);
 
 top of page