main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
xanthocarpa coerulescens
(pozri - xanthocarpa_s) (pozri - minuscula_s)
  • Rebutia xanthocarpa Backeb. var. coerulescens Backeb. 1956
descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 31, 1956 / Descr. Cact. Nov. 31., 1956 /
IPNI (GCI) - var. coerulescens Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 31. 1956
typ.: /coll.: Backeberg ? #, Argentína, prov. Salta, Quebrada del Toro /
nom.: podľa odtieňa červenej farby kvetu, lat. coerulescens - modravý
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa v. coerulescens (Backbg.) Buin. & Don. = f. coerulescens" - chybne uvedené autorstvo variety;
Cactus Club Hokuriku 2004 - v databáze je nepresne uvedené "R. xanthocarpa v. coerulescens Fric ex Bckbg." - u tohoto taxonu nebola zaznamenaná spojitosť s menom A. V. Frič;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/xan13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. x. var. xanthocarpa - kvety krvavo červené s modrastým leskom
Backeberg, KL 1966, p.385 - Kvet modrasto červený; Vnút.okv. lístky trocha kratšie, zúžené (kopijovité) a voľnejšie postavené ako u var. dasyphrissa; Kv. lôžko oranžovo žlté.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956 #)
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=342, scanid=967)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=342, CR5373)
(R. spinosissima; P. J. Brunelle;);.....V prílohe - Brunelle @/ CR5373.jpg
Comment.: ??? non spinosissima. Rastlina na snímku zodpovedá malým unikátnym kvetom popisu R. xanthocarpa coerulescens. Telo ako jemnejšie otrnená forma dasyphrissa.
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa coerulescens; AGY 528);.....V prilohe - Agocs @/
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=600)
(R. xanthocarpa coerulescens) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: Zodpovedá popisu R. xanthocarpa v. xanthocarpa
merc. Uhlig: U 775 (R. xanthocarpa v. coerulescens Fric ex Bckbg.) - dat. CCH 2004;
merc. Chrudim & other: ChK 88p5140 - ChK 94p5140.00;  ChK 91jR261 (R. xanthocarpa  var. coerulescens); ChK 89jR291, ChK 90jR280, ChK 92jR237, ChK 93jR387, ChK 94jR430, ChK 95jR326 (R. xanthocarpa var. coerulea);  Lodé 99 S-1141 (R. xanthocarpa v. coerulescens; JL 171+PER);  Rus 2000 R  (R. xanthocarpa var. coerulescens);  SeedS 2000 (R. xanthocarpa v. coerulescens);   Kud 2000 R (R. xanthocarpa v. coerulescens);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 7b.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 1b.

cat.: (xanthocarpa)
adnot.: Backeb., 1959 - často uvádzaná ako synonymum R. xanthocarpa v. dasyphrissa (podobnosť s jej krátkotrnými formami);
Donald, 1976 - synonymum Rebutia xanthocarpa (v. xanthocarpa) f. dasyphrissa;
Pilbeam, 1997 - R. xanthocarpa v. coerulescens - nabytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. xanthocarpa;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;
KK Čelákovice, 2006 - zoznam meno nevádza;

syn.1.: Rebutia xanthocarpa f. coerulescens......(cit. Anderson)
syn.1.: Rebutia xanthocarpa f. coerulescens (Backbg.) Buin. & Don. #

pub.: #? (Donald?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. xanthocarpa f. coerulescens (Backbg.) Buin. & Don. (1956) Backbg. Descr. Cact. Nov. 31";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;

syn.2.: Rebutia minuscula var. coerulescens (Backbg.) Simon #

pub.: W. Simon, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. minuscula v. coerulescens (Backbg.) Simon = xanthocarpa f. coerulescens";

colls. ?: (Backeberg typ) - N 8 (magentaflora n. n. - coerulescens);
colls. Winberg: MN 221 (senilis - xanthocarpa coerulescens / dasyphrissa);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94jR430 - Rebutia xanthocarpa var. coerulea); ---> coerulescens

sign.: Kvet samosprašný 100%, červený s fialovým odtieňom; Plod guľatý, 5-6mm priemer;
sem.x: 2000, 2003
foto 1.: Šuba, 5879/86-1996-4-5;.....V prílohe - Suba96_5879\coerule_R430.jpg

coerulea 
(pozri - coerulescens)

Rebutia xanthocarpa var. coerulea.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: zavádzajúce, chybné meno ! lat. coeruleus - modrý, čisto modrý (!) používané iba pre rastliny Chrudim, pravdepodobne vždy z rovnakého pest. zdroja.
 top of page