return to the main list
brevistila
(pozri - flavistyla ?)

Rebutia brevistila.....(hort.?, n. n. ?, dat. Panarotto)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. brevistylus - s krátkou čnelkou; Unikátne meno z katalógu rastlín Panarotto 2000. Meno utvárané podobne ako R. longistyla;.
adnot.: Moľná súvislos» s oranľovo kvitnúcou R. flavistyla - flavistylus, ktorá je v katalógoch uvádzaná chybne aj ako "flavistila". Inde beľná Rebutia flavistyla práve v katalógu Panarotto 2000 chýba.
sign.: oranľový kvet
foto.: nezaznamenané
merc. Panarotto: Pan 2000 R-2337 (R. brevistila) orange;

collp.:
 top of page