return to the main list
pseudodeminuta Frič
(Frič 70, Frič 139/42)

(pozri - Frič_s) (pozri - pseudodeminuta_s)
adnot.: Tu uvedený materiál a A. V. Fričom používané mená sa týkajú okruhu R. pseudodeminuta sensu Backeberg.
Frič 139/42
(Hahn's 'Fäden Rot')

(pozri - Frič_s) (pozri - carminifilamentosa) (pozri - rubrifilamentosa)

Echinorebutia Hahn`s "Fäden Rot".....(dat. Frič 1936)

pub.: A. V. Frič, Modrý seznam 1936, pol.139/42 (orig. ampl.: firma A. Hahn, Berlín)
adnot.: Šída, RR, p.48 - potomkov je možné nájsť v našich (čes.) zbierkach dodnes, najčastejšie pod označením Rebutia (Aylostera) rubrifilamentosa alebo Rebutia (Aylostera) carminifilamentosa.
Frič 70
(robustiflora)

(pozri - Frič_s) (pozri - pseudodeminuta grandiflora)

Echinorebutia robustiflora Frič n. n.......(Frič, dat. O.Šída, RR 1997
Aylostera robustiflora........(hort., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia robustiflora Frič 70........(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: Frič, Modrý seznam 1936 (dat. - O.Šída, RR 1997 - Echinorebutia bez Fričovho čísla);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: #, Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. robustiflora Fric 70". V skoršom zdroji Fearn & Pearcy 1981 iba neurčité meno - "Aylostera robustiflora Frič = ?"
 top of page