return to the main list
LF 369
(malochii)

(pozri - Fischer_s) (pozri - malochii) (pozri - Tacaquira)
(pozri - Parodia) (pozri - Higueras) (pozri - Tojo)

coll.: L. Fischer, Bolivia, dep. Chuquisaca, Nor Cinti, Tacacuira, 3144m >> LF 359
coll.: L. Fischer, Bolivia, dep. Tarija, Higueras - Tojo, 2616m

Mediolobivia malochii.....(n. n., dat. Fischer CD 1 2009) >> LF 359
Parodia fulvispina var. brevihamata ...(LF, dat. LF list 2015)

adnot.: loc. Tacacuira ( = Tacaquira, Tocaquira, severne od Camargo);
Nálezy žltá forma malochii (LF 359, LF 369?) a biela forma (LF 360 ? - aff. malochii). Zo zoznamu čísel LF z roku 2015 je zrejmé, že "malochii LF 369" neexistuje a išlo v roku 2009 iba o malý preklep v čísle 359 - 369; Lokalita Tojo sa týka identity Parodia fulvispina v. brevihamata a leží severozápadne od Yunchara;
sign.: (LF) - žltý kvet


foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 59, 60)
(Mdl. malochii LF 369 Tacaquira 3144m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 059.jpg, 060.jpg
Comment.: dva snímky exempláru (štítok "...66...3144m za Camargo Tacacuira")
foto 3., 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 82, 83)
(Mdl. malochii LF 359 Tacaquira 3144m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 082.jpg, 083.jpg
Comment.: dva snímky identického exempláru ako na foto 1., 2. (štítok "...6...3144m za Camargo Tacacuira") - kvet žltý, telo tmavozelené červenejúce, areoly malé hnedé a tmavohnedé odstávajúce otrnenie > = MPL 66, Mieczakowski ?
merc. Fischer:

collp.:

 top of page