return to the main list
sevingamaya / sewingamaya
(pozri - Sivingamayo) (pozri - lanata_s) (pozri - lanata) (pozri - neocumingii_s)

Weingartia spec. Sewingamaya.....(orig. ??)
Weingartia sewingamaya.....(hort.)
Weingartia sevingamaya.....(hort.)

pub.: ? Neznámy pôvod semien s týmito provizórnymi (obchodnými?) menami. Pod skomolenými menami "sevinquimaya, sewinquimaya" šírené "Chrudimským kaktusářem" výhradne v podobe semien až do roku 1995.
IPNI - záznamy W. sevingamaya alebo W. sewingamaya databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [sevingamaja], podľa miesta pôvodu Sevingamaya (?), => mapa Sivingamayu, Sivingamayo, Abra de Sivingamayo, Nor Cinti, Bolívia => ("sivingamayuensis / sivingamayoensis").
adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.62, 1991 (cit.) - "Pred rokmi sa do zbierok rozšírila rastlina nesúca provizórne meno W. "sewingamaya" (resp. W. spec. Sewingamaya) a dodnes je možné takto označené exempláre u nás (t.j. v CZ) pozorovať. Podľa náleziska by sme mohli usudzovať na podobnosť až zhodnosť rastlín (t.j. W. lecoriensis a W. spec. Sewigamaya). V skutočnosti to tak nie je a W. spec. Sewingamaya úplne zapadá do okruhu W. lanata (subg. Cumingia), ktorá rastie severnejšie a s W. lecoriensis nemá nič spoločné...".
tax.: J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.62, 1991 - zapadá do okruhu W. lanata;
foto 1.: (nezaznamenané)
merc. Chrudim: ChKp87 (W. sevinquimaya); ChKp88, p89 (W. sewinquimaya); ChKp1992 - 95 (W. sewinquimaya);
merc. Bercht: LB 2008 S 4173 (wei sewingamaya);
merc. Fischer: LF 2010 S-69W, LF 2011 S-90W (W. sewingamaya);

Weingartia lanata 'sewingamaya'......(#, hort.)

adnot.: (hort.); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena sewingamaya resp. aj inej mutácie podľa mena lokality

Weingartia sivingamayu.....(Bubendorf)

pub.: B. Bubendorf, katalog 2008
adnot.: hort. meno používa jeden z názvov lokality, potom - W. spec. Sivingamayu
foto 1.: Bernard Bubendorf, 2008 - bernard.bubendorf.free.fr (album Cactees (Rebutia) >> find items - al)
(W. sivingamayu) #.....V prilohe - Bubendorf @/
Comment.: V roku 2010 snímok z katalógu odstránený, katalog. položka zostáva
merc. Bubendorf: BB 2008-2010 (W. sivingamayu);

colls. ?: # (?);


sevinquimaya

Weingartia sevinquimaya.....(hort. mut.)

adnot.: malá mutácia mena preklepom "g - q" v katalógu semien Chrudim 1987 (ChKp87)

sewinquimaya

Weingartia sewinquimaya.....(hort. mut.)

adnot.: meno s preklepom "g - q" v katalógoch semien Chrudim 1988-89, 1992-95 (ChKp88, p89, p92 - p95)

sewingamayor

Weingartia sewingamayor.....(hort. mut.)

adnot.: meno s fonetickým pozmenením z neznámeho obch. zdroja (informácia W. Verheulpen, BE)

 top of page