main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
sanpedroensis
(pozri - torotorensis) (pozri - purpurea) (pozri - purpurea_gigantea)
  • Rebutia (W.) sanpedroensis (Pot & Gentili 2015)
  • Rebutia (S.) sanpedroensis (hort.)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme predpokladane rovnako ako sú S. torotorensis, W. torotorensis a Cin. torotorensis synonymami uznaného druhu Rebutia mentosa (Ritt.) Don. 1987 (spec. 22) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. mentosa ssp. purpurea


  • Sulcorebutia sanpedroensis.... (hort.)
pub.: #, L. Bercht 2008, J.de Vries 2009 - "Sulcorebutia spec. San Pedro de Buena Vista";
IPNI - ku 4.2016 záznam databáza neobsahuje
adnot.: Info - www.sulcopassion.be (News, Sep 4, 2015) - Sulcorebutia
foto 1., 1a.: Claude Bourleau in Sulcopassion 2015 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia - sanpedroensis)
(S. sanpedroensis JK 319);......V prílohe - BourleauS @/ S torotorensis JK319 2786.jpg, @/ S torotorensis JK319 2787.jpg
Comment.: premenlivosť v hustote otrnenia = hustejšie ako typ, tvarom okv. lístkov ako JK320
foto 2., 2a.: C. Bourleau in Sulcopassion 2015 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia - sanpedroensis)
(S. sanpedroensis JK 319);......V prílohe - BourleauS @/ IMG_5709.JPG, @/ IMG_5712.JPG
Comment.: premenlivosť v hustote otrnenia = redšie ako typ, tvarom okv. lístkov ako JK320
merc. Bercht: LB 2008 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 318); LB 2008 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 319); LB 2008 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 320);
merc. de Vries: VZ 2009 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 318 aff. torotorensis); VZ 2009 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 319 aff. torotorensis); VZ 2009 (S. spec. San Pedro de Buena Vista JK 320 aff. torotorensis);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.: 
adnot.: J. Říha, 1988 - popísané W. purpurea a W. torotorensis zaradil F. Ritter do samostatného rodu Cinnabarinea (1980);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. torotorensis (Card.) Bred. & Don. ako alternatívne meno pre W. torotorensis Card.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia druh S. torotorensis vedú samostatne;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. mentosa;
O. Šída, 2005 (sensu Cinnabarinea) - prechodné postavenie Weingartia - Sulcorebutia;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. torotorensis zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne samost. postavenie druhu W. torotorensis v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia breviflora - torotorensis;

  • Weingartia sanpedroensis J.Pot et Gentili 2015
descr.: J. Pot, A. Gentili, Succulenta, Aug, 2015
IPNI - ku 4.2016 záznam databáza neobsahuje
typ.: JK 319
adnot.: Info - www.sulcopassion.be (News, Sep 4, 2015)
nom.: [sanpedroenzis], podľa oblasti nálezu San Pedro de Buena Vista (pozdĺž Rio San Pedro), Charcas, Potosi, Bol.;
sign.: (foto J. Pot)
foto 1.: descr. Pot, Gentili, Succulenta
foto 2.: Johan Pot in Sulcopassion News 2015 - www.english.sulcopassion.be (Archive 2015 (September 4, 2015))
(W. sanpedroensis JK 318);......V prílohe - PotS @/ jk318.jpg
Comment.: červený kvet s okrúhlymi okv. lístkami, nitky hore žlté, čnelka bledozelená, blizny biele, ploché telo zelené, otrnenie char. torotorensis-purpurea
foto 3.: J. Pot in Sulcopassion News 2015 - www.english.sulcopassion.be (Archive 2015 (September 4, 2015))
(W. sanpedroensis JK 319);......V prílohe - PotS @/ jk319.jpg
Comment.: typ - tmavočervený kvet s úzkymi špicatými okv. lístkami, nitky hore žlté, čnelka bledozelená, blizny biele, ploché telo zelené, otrnenie char. torotorensis-purpurea
foto 4.: J. Pot in Sulcopassion News 2015 - www.english.sulcopassion.be (Archive 2015 (September 4, 2015))
(W. sanpedroensis JK 320);......V prílohe - PotS @/ jk320.jpg
Comment.: červený kvet s okrúhlymi okv. lístkami, nitky hore žlté, dole červené, čnelka krátka, ploché telo zelené, otrnenie char. torotorensis-purpurea
merc.:

colls. Pot: JK 318 (spec.), JK 319 (spec., typ), JK 320 (spec.);
colls. Gentili: AG 271, AG 272;


collp.:
 top of page