main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
coloradensis
(pozri - ?) (pozri - ?)
  • Rebutia (W.) coloradensis (2013) 
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme Rebutia K. Sch. predpokladane v rámci uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Popis neexistoval.


  • Weingartia coloradensis 2013
descr.: Gymnocalycium 25(2) 2013
IPNI - ku 4.2016 tento záznam databáza neobsahuje
nom.: [koloradenzis], podľa oblasti nálezu; H. Jucker
typ.: HJ 1145
sign.: (foto Jucker, foto J. Pot) 
foto 1.: (orig. pub. descr. 2013) 
foto 2.: Hansjörg Jucker, SulcoMania 2016 in C. Bourleau, Sulco-passion, 2016 - www.english.sulcopassion.be (News 2016 - March 30, 2016) -> www.sulcopassion.be (News - Archive 2016)
(W. coloradensis HJ 1145; H.Jucker);.....V prilohe - JuckerW @/ HJ1145-F1.jpg
Comment.: forma F1, telo svetlozelené guľovité, nízke ploché hrboly, areoly oválne hore s bielou vlnou, šednúce okrajové a stredové odstávajúce- okrajové tŕne rozostavené lúčovito, kvet oranžový s červeno-bordovými šupinami a koncami okv.lístkov, žlté nitky, biele prašníky, blizny biele
foto 2., 3.: Johan Pot, SulcoMania 2016 in C. Bourleau, Sulco-passion, 2016 - www.english.sulcopassion.be (News 2016 - March 30, 2016) -> www.sulcopassion.be (News - Archive 2016)
(W. coloradensis HJ 1145; J. Pot);.....V prilohe - JuckerW @/ HJ1145-F4.jpg, @/ HJ1145-F5.jpg
Comment.: formy F4, F5, telo tmavšie zelené plochoguľovité, kužeľovité hrboly, areoly oválne hore s bielou vlnou, šednúce okrajové a stredové odstávajúce- okrajové tŕne rozostavené lúčovito, kvet oranžový s červeno-bordovými šupinami a koncami okv.lístkov, žlté nitky, biele prašníky, blizny biele
merc.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) popis neexistoval - predpokladané synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia novopopísaný druh W. coloradensis predpokladane ako súčasť W. neocumingii ssp. neocumingii;


colls. Jucker: HJ 1145 (typ);


collp.:

 top of page