main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Neowerdermannia The International Plant Names Index  Stanislav ©uba 
 return to the main list
ambigua
(pozri - Neowerdermania)
  • Rebutia (W.) ambigua (Backeberg 1951)
  • Rebutia (S.) ambigua (Brandt 1976)

tax.: gen. Rebutia K. Sch.

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podµa I.O.S 1986 a CITES 1992 (Weingartia, Sulcorebutia);


  • Neowerdermania ambigua Hildmann #
descr.: H. Hildmann, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri -)
typ.: / # /
nom.: [ambigva], lat. - ambiguus - dvojaký, neurčitý; premenlivý, pochybný, sporný; dvojzmyselný; Meno nesie v prenesenom význame popis charakteristiky tejto Weingartie (??) - neurčitos» zaradenia, Neowerdermania Frič ? Neochilenia Backbg ? Sulcorebutia Backeb. ? Podobná neurčitos» je u príbuzných N. vorwerkii a N. chilensis.
sign.:
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc.:

tax.: gen. Neowerdermannia Frič,

adnot.:


  • Weingartia ambigua (Hildm.) Backeberg 1951
comb.: C. Backeberg, # / (Hildmann ex K. Schumann) Backeberg 1951, Cact. & Succ. Journ. Amer. 23. 86, 1951 /
IPNI (IK, CGI) - (Hildm. ex K.Schum.) Backeb. -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 86. 1951
adnot.:
sign.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.450, 1966 ->
adnot.: tax. - genus Weingartia,
merc. Chrudim: dat. ChKp88, 91 (W. anbigua); dat. ChKj93 - 96 (W. ambigua);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1882 (W. ambigua);

tax.: gen. Weingartia Werd.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú "=status doubtful" ku menu W. ambigua (Hildm.) Bkbg.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Wengartia spec. (= stratená identita, stratený Hildmannov materál ?);

syn.1: Neoporteria ambigua (Hildm. ex K.Sch.) Backeb. 1936

comb.: C. Backeberg, #, 1936
IPNI (IK) -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] #. 1936

syn.2: Neochilenia ambigua (Hildm.) Itó 1957

comb.: Y. Itó, #, 1957
IPNI (IK) - ambigua (Hildm. ex K.Schum.) Y. Itó -- Explan. Diagr. Austroechinocactinae 276 (1957).
adnot.: dat. comb. - C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.287, 1966 - syn.
sign.:
merc.

syn.3: Sulcorebutia ambigua (Hildmann) Brandt 1976 inval.

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9, comb. inval. (Art. 33); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976), comb. inval. (Art. 33); cf. G. D. Rowleyin Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).

colls. ?: (Hildmann typ);


collp.:

anbigua
(pozri - ambigua)

Weingartia anbigua (hort. mend.)

adnot.: meno s chybou v katalógoch Chrudim (1988-91), neskôr opravené (1993-96). Identita?

 top of page