return to the main list
spiniflora_s

Výskyt mena spiniflora:

nom.: [spiniflóra], lat. spiniflorus - s ostnitým kvetom

AYL DIG
  • Mediolobivia spiniflora......(hort.?, mix.ident., pozri dolu)
 
Mediolobivia spiniflora

Mediolobivia spiniflora......(hort.)

adnot.:
nom.:
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Mammilloydia-Neolloydia - find item)
(Mediolobivia spiniflora);..... V prílohe - Monska11_M @/ 55_slideshow.jpg
Comment.: červenooranžová pygmaea, najbližšia podobnosť s nálezmi WR 335RH 1346MN 184 ai. z argentínsko-bolívijského pohraničia v okolí Tafna
 top of page