return to the main list
pulvispina_s

Výskyt mena pulvispina:

nom.: [pulvispína], lat. pulvispinus - s poprášenými tŕňmi ?, pulvis - prach, prášok, drobný piesok (zmysel použitia tohoto mena pozná iba K.Kníže ?) - podľa celkového vzhľadu na lokalite..
adnot.: Meno sa spája hlavne s Knížeho nálezom formy fiebrigii z Tarija (Escayachi). Aktuálne (10.2006) sa prívlastok "pulvispina" objavil (G. Marchand) aj pre materiál W. Krahna.

AYL
  • Rebutia pulvispina Knize n. n......(pozri - KK 1568)
  • Rebutia pulvispina.....(pozri - WK 842,)
 
pulvispina
(pozri - pulvispina_s)

Rebutia pulvispina.....(hort. ambig)

nom.: v súčasnosti viacznačné meno - pozri nálezy Kníže (KK 1568) a Krahn (WK 842).
sign.: Popisné údaje spolu s príbuznosťou s popísanými druhmi napriek údajnému šíreniu zostávajú nepublikované (# pozri foto 1.-4., 7. AGY))


foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(Rebutia pulvispina);..... V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.:
foto 3., 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(Rebutia pulvispina);..... V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: v novej galérii 2010 už iba jeden snímok tohoto exempláru
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pulvispina) id=104981;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb111.jpg
Comment.: rastlina s charakteristikami Fiebrigii-Spinosissima, napr. densiseta alebo vallegrandensis
foto 6.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 7.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=414)
(R. pulvispina) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: oranžový kvet, telo husto bielo otrnené guľovité = fiebrigii-spinosissima
merc.:

collp.:

 top of page