return to the main list
prolifera_s

Výskyt mena prolifera:

nom.: [proliféra], podľa charakteristiky rastu, lat. proles - deti, potomci; feró - prinášať, plodiť; prenesene - odnožujúca

REB
  • Aylostera fabrisii var. prolifera.....(hort., pozri - fabrisii, pozri - WR 688)
  • Aylostera prolifera.....(pozri - fabrisii, pozri - WR 688)
  • Rebutia prolifera Rausch n. n......(n. prov. Rausch, pozri - fabrisii, pozri - WR 688 - fabrisii typ)
  • Rebutia prolifera var. aureiflora n. n......(n. prov. Rausch, pozri - fabrisii aureiflora, pozri - WR 687 - fabrisii_aureiflora typ)
AYL
  • Aylostera pulchella var. prolifera......(n. n. Rausch, dat. Uhlig, pozri - WR 597)
  • Rebutia pulchella var. prolifera.....(n. n. Rausch, dat. Uhlig, pozri - WR 597)
 top of page