return to the main list
napina_s

Výskyt mena napina:

nom.: [napína], gr. základ lat. mena, napinus - repovitý, podľa tvaru koreňa
adnot.: Dvojznačnosť identifikácie sa môže vyskytovať pod číslom FR 942, ktoré Fearn a Pearcy vo svojom diele umiestnili ako domnelú Aylosteru do okolia Camargo. Nejasnosť vyplýva z uvedenia "napina Ritter, South Cinti, Bolivia" ako druhu. S Ritterom je síce spojených niekoľko mien "napina" ale ani jedno zaraditeľné do Rebutia K.Sch.

REB
  • Rebutia napina n. n......(Ritter n. n., pozri - FR 942 - spec. - xanthocarpa?)
  • Rebutia xanthocarpa f. napina .....(pozri - RH 485 - xanthocarpa,)
REB ? AYL
  • Rebutia napina Ritter n. n......(?, mix.gen., mix.loc. dat. Fearn & Pearcy 1981?, pozri - FR 942 ?)
  top of page