return to the main list
jujuyensis_s
(pozri - jujuyana_s)

Výskyt mena jujuyensis:

nom.: [jujuji-enzis], Jujuy / jujuyensis - pochádzajúca z provincie Jujuy [chuchuj], Argentína. Meno s inou formou ale s rovnakým obsahom mena ako u popísanej R. jujuyana Rausch.
adnot.: Meno sa spája hlavne so zberom A.B.Laua - L 545, u ktorého bola neskôr naznačená príslišnosť ku R. pseudodeminuta, ale už so zmeneným menom na "var. jujuyana". Existuje údajná zhoda (sensu J. Donald) s Rauschovou R. jujuyana.

AYL
  • Aylostera jujuyensis.....(pozri - L 545,)
  • Rebutia fiebrigii 'jujuyensis'.....(pozri - MN 127a,)
  • Rebutia jujuyensis n. n. .....(Lau, pozri - L 545 - pseudodeminuta var. jujuyana)
  • Rebutia jujuyensis.....(pozri - S 481,)
  • Rebutia jujuyensis Rausch = A. jujuyensis.....(hort. mut. sensu Lau, pozri - jujuyana)
jujuensis
(pozri - jujuyensis) (pozri - L 545)

Aylostera jujuensis L 545.....(hort. mend.)

adnot.: chybne prepísané odpočuté meno (BZ UK, 2006 Bratislava)

jojoensis
(pozri - jujuyensis ?)

Aylostera jojoensis (jujuyensis?).....(hort. ???)

adnot.: zvláštny názov položky z katalógu Ječmínek 2000 (semená, rastliny);

 top of page