return to the main list
gonjianii_s

Výskyt mena gonjianii:

nom.: [gonji-áni-i], Rebutia Gonjiana, B. Gonjian [gonchian], Argentína
adnot.: všetky doleuvedené mená boli (sú) vzťahované ku identite jedného popisu R. Kieslinga.

SET
 top of page