return to the main list
cupreata_s

Výskyt mena cupreata:

nom.: [kupreáta], lat. cupreatus - farby medi; podľa sfarbenia tela? otrnenia ? podľa sfarbenia pokožky. Existuje obsahovo podobné meno "cuprea" = lat. cuprum - meď (chem.), cuprea - medená, farby medi

DIG ? SET
  • Mediolobivia cupreata Frič n. n.......(pozri - Fric #)
  • Rebutia cupreata Fric 0112.....(pozri - Fric 0112)

SUL
 top of page