return to the main list
castanea_s

Výskyt mena castanea:

nom.: [kastanea] podľa sfarbenia otrnenia, lat. castanea - gaštan, gaštanovito hnedá

AYL
  • Aylostera fiebrigii var. castanea.....(pozri - WR 321 - cintiensis)
  • Aylostera fiebrigii var. castanea (RAUSCH n. n.) ......(nom. Rausch, pozri - WR 321)
  • Aylostera fiebrigii var. castanea Rausch nomen nudum = R. fiebrigii.......(pozri - cintiensis, pozri - WR 321)
  • Rebutia fiebrigii var. castanea.....(n. n. Rausch, pozri - WR 321 - cintiensis)
AYL ? DIG
  • Mediolobivia castanea.....(hort. dub.? mix.gen.?, pozri - dole)
 
Mediolobivia castanea
(pozri - castanea_s) (pozri - WR 313 - huasiensis ?)
Mediolobivia castanea.....(hort n. n.? mix. gen.?)

adnot.: Unikátne meno pod Mediolobivia. Meno je známe zo sectio Aylostera - R. fiebrigii v. castanea n. n. Rausch pre zber WR 321, neskôr identifikovaný ako R. (A) cintiensis. Prepojenie na Mediolobivia možné cez počiatočné chybné meno pre zber WR 313 - typ R. huasiensis Rausch, okruh Atrovirens.
merc. Stenasa GC: SGC 2000 R-19292 (M. castanea) 74.50;

 top of page