return to the main list
caeliantha_s

Výskyt mena caeliantha:

nom.: caeli, coeli - antha, s nebeskými (božskými) kvetmi? Toto meno má podobný obsah ako "calliantha".

REB
  • Rebutia caeliantha.....(ambig., pozri - calliantha ?)
  • Rebutia caeliantha f. hyalacantha (Backeb.) Buin. & Don. #.....(pozri - hyalacantha)

SUL?
  • Sulcorebutia caeliantha.....(dat. Ulmer PPP 2006, pozri - calliantha ?)
  • Sulcorebutia caeliantha var. hyalacantha......(dat. Ulmer PPP 2006, pozri - hyalacantha_s)
 
caeliantha
(pozri - calliantha?) (pozri - hyalacantha?) (pozri - hyalacantha_s)

Rebutia caeliantha......(hort. ambig., dat. Ulmer PPP Index 2006)

pub.: Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006;
adnot.:
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006.)

Rebutia caeliantha f. hyalacantha (Backeb.) Buin. & Don......(mut.)

pub.: IPNI (GCI) - stav ku 9.2010
IPNI (GCI) - R. caeliantha f. hyalacantha (Backeb.) Buining & Donald

Sulcorebutia caeliantha.....(hort. mut.! l - e)
Sulcorebutia caeliantha var. hyalacantha.....(hort. mut. l - e)

pub.: Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006;
nom.: caeli, coeli - antha, s nebeskými (božskými) kvetmi? Toto meno má podobný obsah ako "calliantha".  Zdanlivo deformovaný tvar mena použitý neskôr v databáze ZipCode.com (2008) - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy v rámci Sulcorebutia.

collp.:
 top of page