return to the main list
aurantiaca_s

Výskyt mena aurantiaca:

nom.: [auranty-aka], aurantiacus - zlatoľltý; popisné meno (farba kvetu, otrnenia, ai.)
adnot.: identita pod týmto menom v rámci subg. Rebutia patrí údajne ku R. minuscula. Meno pripomínajúce málo videnú R. bruneoaurantiaca, ktorá sa v katalógoch vyskytuje aj pod deform. menami "bruneoaurantia", "bruneoauranta" alebo "bruneoaurantica". Meno obsahovo zodpovedá tieľ "chrysacantha".

REB

WEI
 top of page