return to the main list
Yuray Thuru

1. Yuray Thuru (?), Bolívia, dep. Potosí - na východnej hranici dep.Potosí, 30km severozápadne od Camargo, už v dep. Potosí, prov. Sud Chichas, ležia dve 14km vzdialené osady, Yuraj a Estancia Thuruyuj.

S takto označenou lokalitou sú šírené nálezy: RH 327 (diersiana 'rutiliflora'), RH 327a (eos ? violascens?),

 top of page