return to the main list
Sierra Santa Victoria

1. Sierra Santa Victoria, Argentína, hraničné pohorie argentínskych provincií Jujuy a Salta, západne od mesta Santa Victoria, Salta. Pásmo pohoria na severe zasahuje až ku hranici Bolívie.
V severnej časti pohoria, medzi mestami La Quiaca a Santa Victoria leží oblasť významných nálezov (pozri 2.).

2. Santa Victoria pass, priesmyk, v severnej časti pohoria Sta. Victoria. Pozdĺž priesmyku ležia známe lokality Yaví a Cajas (tam).

Pozdĺž cesty z La Quiaca (cez Yaví) ku Santa Victoria, resp. v jej okolí nálezy:  WR 520 (ritteri); L 544, L 544a, L 550, L 554, (margarethae f.);  L 550a (pseudodeminuta f. - ´rubrifilamentosa´);
V neupresnenej severnej časti tohoto pohoria (alebo až pri Santa Victoria?) nálezy:  L 547 (spegazziniana v. atroviridis),

3. Rodeo Grande je označenie lokality, predpokladane v Sierra Sta. Victoria.

Takto označená lokalita nálezov:  RH 561 (fiebrigii 'jujuyana'), RH 562 (spegazziniana);

V centre Sierra Santa Victoria o cca. 20km južnejšie ležia lokality na ceste od Cóndor ku priesmyku Abra de Condor a na druhej strane hranice v Salta San Felipe a cca. 20km vzdialené Nazareno.

 top of page