return to the main list
Poopo

1. Poopó, Bolivia, dep. Oruro, [18°23´ jš, 66°58´ zd], juhovýchodne od Lago Poopó, severne od Pazna, 47km južne od Oruro.

Z okolia pochádza nález: KK 974 (pectinata f. - pygmaea ?),

Výskyt mena Poopó:
  • Mediolobivia pectinata var. Poopo    (pozri - KK 974)
  • Mediolobivia spec. Popo     (hort. err., ambig., pozri  dole)
  • Mediolobivia popensis  n. n.    (? hort. ambig., pozri dole )
 
spec. Poopo
(popensis...)

(pozri - Poopó) (pozri - KK 974 ?)

Mediolobivia  spec. Popo......(hort. ambig., mut. loc.)
Rebutia sp. Popo......(hort., -//-.)

adnot: Nesprávne písané meno lokality (Poopó, dep. Oruro)
foto 1., 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia sp. POPO);..... V prilohe - Agocs @/, @/, @/
foto 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=540, 541)
(R. sp. Popo) details, details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: malé telá s výraznými rebrami, kvet červený s oranžovými strednými časťami, zelená blizna > steinmannii ? pygmaea ?
merc.: Rus 2000 R (Mediolobivia sp. Popo);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia spec. Poopo);

Mediolobivia popensis......(n. n. hort., ambig.)

adnot: Meno zaznamenané v katalógu rastlín Stenasa Garden Center (SGC 2000) s veľkou pravdepodobnosťou sa zhoduje so šírenou KK 974 "spec. Popo", resp. "pectinata var. Poopo", čo je v Knížeho chápaní možná forma R. steinmannii alebo pygmaea.
merc.: SGC 2000 R-61795 (M. popensis);

collp.:

 top of page