return to the main list
Pamparayo

1. Pamparayo, Bolívia, dep. Tarija, prov. J.M.Aviles, - neďaleko Iscayachi.

Z okolia pochádzajú nálezy:   RH 1069 (pygmaea);  RH 1070 (steinmannii var. nov.);  RH 1070a (steinmannii var.);

2. Pamparayo, Bolívia, dep. Potosí, prov. Sud Chichas, [21°17´jš, 66°6´zd.]

 top of page