return to the main list
Palcoyo

1. Palcoyo (Pilcoyo), Bolívia, dep. Chuquisca, prov. Nor Cinti, 3471m [20°13´60S, 65°10´60W] - obec blízko hl. cesty Potosí - Camargo, asi 45km severne od Camargo.

V okolí nálezy: VS
Meno lokality sa nachádza tieľ u nálezov:

  top of page