return to the main list
Padcoyo

1. del Carmen Payacota (Padcoyo, Palcoyo, Payacota), Bolívia, dep. Chuquisca, prov. Nor Cinti, 3809m [20°23´60S, 65°17´60W] - obec blízko hl. cesty Potosí - Camargo, severne od Camargo.

V okolí nálezy: JO, SE
Meno lokality sa nachádza tieľ u nálezov:

 top of page