return to the main list
Curqui
1. Curque (Curqui), Bolivia, dep. Tarija, prov. J.M.Aviles, oblasť južne od Iscayachi.

Z takto označenej lokality pochádzajú nálezy: WR 840 (atrovirens v. zecheri), RH 1076 (steinmannii), RH 1076a (pygmaea ´haagei´ v. crassa? - iscayachensis), RH 1079a (iscayachensis);  RH 1077, RH 1079, RH 1081 (pygmaea), RH 1083 (pygmaea - colorea?),

Podobne znejúce blízke lokality:
Churquis, dep. Tarija, prov. Aviles - osada takto označená na anglo-US mapách, 15km severne od Yunchara a 34km južne od Iscayachi, v Cordillera Central.
Churquipampa, dep. Chuquisaca, prov. Sud Cinti - osada označená takto na anglo-US mapách vo výbežku Sud Cinti, severne od Impora, na trase medzi Tupiza a Iscayachi.

 top of page