return to the main list
Cliza
1. Cliza, Bolívia, dep. Cochabamba, prov. Jordan, 34km juhovýchodne od Cochabamba.

Nálezy z blízkeho okolia:
Nálezy z oblasti:

Výskyt mena: (pozri - clizensis)

 top of page