return to the main list
Cauta
1. Cauta, Bolívia, dep. Cochabamba, prov. Mizque, - južne od Tintin.

Nálezy z blízkeho okolia: HS 46 (Sulcorebutia cylindrica crucensis); G 92 (S. cylindrica var.);
Nálezy z oblasti:

  top of page