return to the main list
Carrizal

1. Carrizal, Bolivia, dep. Tarija, prov. Mendez, západne od Iscayachi, lokalita na hranici prov. Sud Cinti tvorenou Rio San Juan de Oro.

Z okolia pochádzajú nálezy:
Nález pri Carrizal ale už v Sud Cinti na druhom brehu Rio San Juan de Oro: JJH (Weingartia spec.);

2. Carrizal, Argentina, prov. La Rioja, Famatina

Z okolia pochádzajú nálezy: RH 2223A, RH 2224A (L. famatimensis)

 top of page