return to the main list
Canasmoro

1. Canasmoro, Bolivia, dep. Tarija, prov. Mendez, severne od San Lorenzo

Z okolia pochádzajú nálezy: RH 231 (muscula, fiebrigii); RH 232 (muscula, pulchella?); RH 233 (fiebrigii);

 top of page