return to the main list
Acasio

1. Acasio, Bolívia, dep. Potosí, prov. Bilbao, - admin. centrum provincie.

Nálezy z blízkeho okolia: RH 2512, RH 2513a, RH 2514, RH 2522 (Sulcorebutia spec. nov.); 

 top of page