return to the main list
WB_s

??

adnot.: Jediné zaznamenané meno ku akronymu WB je W. Baker [dat. J. de Vries 2009]; V súvislosti s rodom Rebutia (Mediolobivia) zaznamenaný ojedinelý výskyt v zbierke s neznámym a pochybným pôvodom. V druhom prípade ide o zjavný preklep.

Nálezy "WB"
  •  
  • WB 101......(Mediolobivia) - # - (dat.) ???
  •  
  • WB 459-2....(Sulcorebutia steinbachii v. horrida) - # - (dat. Snowarski 2009) > pozri - WR 459
 top of page