return to the main list
VH_s

V. H. - coll. ?

adnot.: Akronym VH unikátne zaznamenaný v spojení s Rebutia v katalógu [dat. Chrudimský Kaktusář, semená 1992] pod Aylostera. Pravdepodobne niektorý z českých pestovateľov, resp. brnenský pestovateľ dr. Vít Hrabě (Hr)?

Van Hoofstadt -

adnot.: akronym VH [dat. Podešva, Antálek, www 2002]

Nálezy VH / Materiál ?
  • VH 1211....... (spiniflora) - # - (dat. Chrudim 1992)
  • VH 2120/25...(fiebrigii) - # - (dat. Chrudim 1992)
 top of page