return to the main list
HBK_s

HBK - A. F. W. H. Humboldt & A. Bonpland & K. S. Kunthe

adnot.: Alexander von Humboldt spoločne s Bonplandom (a Kunthem) - akronym HBK alebo H.B.K. [dat. Grünert]
Alexander F.W.H. Humboldt, (*1769 +1804), nemecký vedec, cestovateľ; Expedícia do Strednej a Južnej ameriky 1799 - 1804; popísal asi 3500 nových druhov rastlín, spolupracoval s francúzskym botanikom dr. A. Bonplandom a berlínskym profesorom botaniky dr. K. S. Kunthem. [dat. bot. slov. J.Pěnčík 1984]

Materiál HBK
  • HBK 50.......(Rebutia spec.)***
  • HBK 56.......(Rebutia spec.) // (Mediolobivia spec.)***
 
HBK 50
(pozri - ?)

Rebutia spec. HBK 50.....(hort., dat. DKE 1998)

adnot.: Bez bližších popisných údajov. Podľa zaradenia v katalógu pravdepodobne sectio Rebutia.
merc. Debrecen: DKE 98 S-1462 (Rebutia HBK 50);

HBK 56
(pozri - ?)

Rebutia spec. HBK 56.....(hort.)

adnot.: Mediolobivia bez bližších popisných údajov.
merc.: Lodé 99 S-1146 (Rebutia sp. HBK 56);  DKE 98 S-1183 (Mediolobivia HBK 56);

 top of page