return to the main list
Fleischer_s

Zdeněk Fleischer, (*1905 +1978), Brno, znalec a pestovateµ kaktusov [dat. J. Pěnčík a kol. 1984]. Pravdepodobne Z. Fleischerom bolo pestované potomstvo pôvodu Vatter-Buining.

pub.: Fleischer, Z., Schütz, B.: Pěstování kaktusů, 1973
Fleischer, Z.: Pěstování lithopsů, Fričiana II, Zpr. 13, Olomouc, 1962


Výskyt mena Fleicher: (pozri - fleischeri)

 top of page