return to the main list
Domdey_s

Domdey - Bolivia. Meno je uvádzané pravdepodobne iba skrátené. Nálezca typu pre popis Weingartia trollii Oeser

adnot.: akronym Domdey [dat. R. Hillmann, 2008] alebo skrátene Do v galérii [dat. Bourleau 2014]. Akronym DO môže tiež vyjadrovať spoluprácu Domdey - Oeser ako je zaznamenané v katalogu [dat. de Vries, Pflanzenabgabeliste Januar 2009]

Nálezy
  • Domdey #...(Weingartia trollii Oeser typ) - Chuquisaca, Oropeza, 2800m - (dat. www.tropicos.org 2014)
  • Domdey #...(Sulcorebutia spec.Ravelo) - # - (dat. Fischer katalog 2010 S-422SR) > pozri - DO 2
  • Domdey #...(Sulcorebutia vasqueziana v. losenickyana) - # - (dat. Hillmann div, 2008) > pozri - DO 2
  • DO 1.......(/-, /7, Sulcorebutia vasqueziana ssp. chatajillensis) - Oeser / Domdey / Holotyp - (dat. de Vries, 2009, Pfl.-liste) // (S. vasqueziana v. chatajillensis) - (dat. Bourleau 2020)
  • DO 2.......(Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana) - Oeser / Domdey - (dat. de Vries, 2009, Pfl.-liste)
  • DO 2.......(/-, Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana) - Oeser / Domdey - (dat. de Vries, 2009, Pfl.-liste)
  • DO 2.......(/10, Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana) - F.1 Mutterpflanze DO2/10 - (dat. de Vries, 2009, Pfl.-liste)
  • DO 2.......(/15, Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana) - Oeser / Domdey - (dat. de Vries, 2009, Pfl.-liste)
 top of page