return to the main list
haagei stricta
(pozri - haagei_s) (pozri - haagei_Frič)

Rebutia haagei var. stricta.....(hort.? n. n.? dat. ChK 1987)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [strikta], podľa otrnenia, lat. strictus - zovrený, stačený, hustý, pevný.
adnot.: tejto charakteristike zodpovedá rastlinný a semenný materiál šírený ChK hlavne pod rôzne skomolenými menami na báze mena "tropaeolipicta", alebo tiež pod menami "canacruzensis" a "orurensis" (tam.). Kvet takmer zhodný s R. canacruzensis, odlišné je avšak tmavo otrnené telo s kónickým vrcholom, a otrnenie najvýstižnejšie popísateľné - "stricta". Pozri tiež podobne vyzerajúce publikované meno R. haagei v. striata ale s odlišným popisným významom.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 87p3362 - 91p3362.0, 94p3362.00 (R. haagei var. stricta);

collp.:

 top of page