return to the main list
euthema
(pozri - spinosissima_s)

Aylostera euthema.....(hort.?, n. n.?, dat. ChK 1996)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [eutchéma], gr.  eu - cit. dobre! znamenite!, théma - téma, obsah; euthema = významovo "výborná Aylostera". Hort. meno použité iba pre chrudimské rastliny spinosissima ? - fiebrigii ?.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 96jR40 (A. euthema);

Mediolobivia euthema.....(hort.?, n. n.?, dat. ChK 1997)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: V katalógu Chrudim ChK 97 pokus o lepšie zaradenie, avšak pri mylnom predpoklade, že ide o to isté čo pomenúva Mediolobivia euanthema (Backeb) Krainz. Artikel "spinosissima" sa dostal omylom medzi Mediolobivie?
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 97jR172 (M. euthema);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 96jR40 - Aylostera euthema);  ---> fiebrigii ?
sign.: Identické rastliny boli šírené ChK aj pod menom buiningiana.
foto 1.: Šuba, 0649/22-1997;.....V  prílohe - Suba97_0649\euthema_R40a.jpg
foto 2.: Šuba, 6218/14A-1999-4;.....V prílohe - Suba99_6218\euthema_R40.jpg
 top of page