return to the main list
doyonensis
(pozri  - ?)

Rebutia doyonensis.....(hort.?, n. n. ? dat. MKOE 1995)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [dojonénsis], známa lokalita s týmto menom - Doyon, Haiti (!?); Meno je známe v rode Orchis (Galeorchis, Chondradenia) doyonensis Hand. - Mazz.
adnot.: Unikátne meno sa objavilo v ponuke budapeštianskeho klubu. Z titulu široko ponímaného zoznamu Rebutia v katalógu, nie je možné určiť bližšiu charakteristiku tejto rastliny, ani či ide iba o čisto obchodné meno pre nejakú Rebutiu, ani vylúčiť iný omyl, napr. pri prepisovaní možná  skomolenina (podobne ako "cyanensis"?).
sign.
foto.: nezaznamenané
merc. Budapest: MKOE 95 S-11035 (Rebutia doyonensis);

collp.:
 top of page