return to the main list
FR 407 (RITT 407)
(pozri - Ritter_s) (pozri - ?)
(pozri - aureiflora_s) (pozri - aureiflora) (pozri - Volcán)

coll.: F. Ritter, Argentína, prov. Jujuy, Tumbaya, severne od Volcán, # (RM: Volcán, veľké nadmorské výšky, #)

Rebutia sp......(Ritter numbers, dat. RM FND)
Rebutia spec. Volcan.....(Ritter numbers, dat. Šída 1997)
Mediolobivia aureiflora.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia aureiflora.....(hort., dat. Pilbeam 1997)
Rebutia aureiflora Bckbg........(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: J. Donald - (neuvádza);   O.Šída, RR 97 - (FR dat.);  J. Pilbeam, 97 - (FR dat.?, autor identifikácie ? - aureiflora);  Ralph Martin FND 2000 - (FR dat. - Rebutia sp., lokalita - N. Volcan, high altitudes);   Ralph Martin FND - (FR dat. - Rebutia sp., lokalita - North of Volcán, Jujuy, Argentina high);
Bez popisných údajov, rozsah identity iba podľa lokality. V málo spoľahlivom katalógu bolo zaznamenané meno R. volcanensis, ktorého zaznamenaný snímok Aylostera je ale pravdepodobne forma R. pseudodeminuta alebo fiebrigii? s oranžovým kvetom a s nálezom FR 407 pravdepodobne nesúvisí.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page