return to the main list
LH 1083
(pozri - Horáček_s) (pozri - tarabucoensis?) (pozri - #)
(pozri - Sivingani)
coll.: L. Horáček, Bolivia, Cochabamba, #, # (Sivingani 1 - 18 12 00S / 66 19 00W, Sivingani 2 - 16 58 00S / 66 50 00W, Sivingani 3 - 17 49 00S / 65 32 00W)

Sulcorebutia spec. Sivingani.....(dat. I. Milt 2007)

adnot.: Pôvodne uvádzané ako "Sivincani". Z cesty medzi Vill Villa a Sivingani je známy Rauschov nález (WR 195a) markusii longispina;
sign.:


foto 1.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. sp Sivingani LH 1038);.....V prilohe - Milt @/ lh1038.jpg 
Comment.: uniform.skupina - matne svetlozelené telo, pokrútené priľahnuté biele otrnenie s hnedými bázami, bez stredových, červený kvet so svietivým žltým stredom, červené nitky = LH 1083, okruh tarabucoensis
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. Sivingani LH 1083);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-Sivingani-LH1083.jpg 
Comment.: matne svetlozelené telo, pokrútené priľahnuté biele otrnenie s hnedými bázami, bez stredových, červený kvet so svietivým žltým stredom, červené nitky, sv.žlté prašníky
merc.:  

collp.:
 top of page