return to the main list
LH 1065
(pozri - Horáček_s) (pozri - purpurea_s) (pozri - unguispina)
(pozri - horacekii) (pozri - Aiquile) (pozri - Molinero)

coll.: L. Horáček, Bolivia, Cochabamba, Mizque, Molinero, 2900m (LH: W Aiquile to Molinero GPS 18° 14.74'S; 65° 22.19'W, Campero, Cochabamba, Bol., 3025m)

Sulcorebutia purpurea var. unguispina.....(hort., dat. ©eda 2008, LF CD 2009)
Sulcorebutia purpurea unguispina.......(hort., dat. KKC CN DB 2015)
Sulcorebutia purpurea unguispina horacekii.....(LH, dat. KKC CN DB 2015)

adnot.: V. ©eda, Cactus Adventure 2008 - (LH dat. - purpurea unguispina, loc. - ?);
sign.: (foto)


foto 1., 2., 3.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 202, 274, 295)
(Sr. purpurea v. unguispina LH 1065, Molinero, 2900m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 202.jpg, 274.jpg, 295.jpg
Comment.: tri snímky exempláru - modrastozelené ploché telo, svetlé tuhé priµahnuté otrnenie, kvet rel. veµký tmavočervený s fialov. leskom
foto 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 1056)
(Sr. purpurea v. unguispina LH 1065, Molinero, 2900m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 -1 056.jpg
Comment.: snímok iného exempláru - zelenohnedé aľ červenohnedé ploché telo s nízkymi polguµ. hrbolmi, krátke otrnenie pritlačené ku telu, areoly belavé, kvet rel. malý červený s fialovým tónom
foto 5.: Ladislav Horáček - www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php (databáza Cactaceae Names >> insert string "LH1065")
(S. purpurea unguispina LH 1065; na nálezisku);.....V prílohe - Horacek @/ 4286F.jpg
Comment.:
foto 6.: Ján Kristín, 2015 - www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php (databáza Cactaceae Names >> insert string "LH1065")
(Sul purpurea unguispina LH 1065; v zbierke) detail;.....V prílohe - Kristin @/ 4286G.jpg
Comment.:
foto 7., 8., 9.: L. Fischer z CD Kaktusy květy 2010 - www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php (databáza Cactaceae Names >> insert string "LH1065")
(Sul purpurea v. unguispina LH 1065; v zbierke) detail;.....V prílohe - Fischer 2010 @/ 4286.jpg, @/ 4286A.jpg, @/ 4286B.jpg
Comment.:
foto 10., 11., 12.: L. Fischer z CD Kaktusy květy 2012 - www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php (databáza Cactaceae Names >> insert string "LH1065")
(Sul purpurea unguispina LH 1065; v zbierke) detail;.....V prílohe - Fischer 2012 @/ 4286C.jpg, @/ 4286D.jpg, @/ 4286E.jpg
Comment.:
merc. Fischer: LF 2010 S-398SR, LF 2011 S-414SR (S. purpurea v. unguispina LH 1065, Molinero);

collp.:
 top of page